Kim van de Ven

Participants
WG4 Member
Philips Healthcare
Netherlands